Tartuntatiet

Tartuntatiet

Tartuntateitä on monia, mutta niitä voidaan estää

On tärkeää voida estää tartuntatautien leviämistä nopeasti ja tehokkaasti. Hyvä hygienia on tartuntojen ehkäisyn A ja O, ja desinfioinnilla on siinä suuri merkitys.

Infektiot (virukset, bakteerit, sienet) voivat levitä pisaroina tartunnan saaneiden eläinten yskiessä ja aivastaessa, suorassa kontaktissa tartunnan saaneisiin eläimiin tai niiden ulosteisiin ja virtsaan, mutta myös tomuna ilmassa. Tartunnat voivat levitä myös kosketuksessa infektoituneisiin välineisiin sekä eläinsuojien henkilökunnan ja kävijöiden välityksellä. Lisäksi tartunnat voivat levitä ilmateitse eri eläintilojen välillä.

Desinfiointi tarkoittaa sitä, että kemiallisin tai fysikaalisin menetelmin (usein lämpö) vähennetään tartuttavien organismien määrä sellaiselle tasolle, ettei se aiheuta infektioita niille alttiille eläimille, jotka ovat kosketuksissa desinfioituun pintaan.
32423