Sieni

Sieni

Svamp

Virkon™S dödar alla kända svamp.

Kontakta oss om svampen du letar efter inte finns med på listan.

 

OrganismStrain
(where stated)
Ref. NoCountryCommentsPass Dilution(s)/ Concentration(s)
Absidia corymbiferaStrain M#91721Japanlaboratory own1:25
Alternaria solaninot specified167Canadalaboratory own1:100
Aspergillus fumigatusStrain M#91721Japanlaboratory own1:50
Aspergillus fumigatusnot specified49USAEPA1:100
Aspergillus fumigatusATCC 1089472USAEPA1:33
Aspergillus nigerANFH74/a222EnglandEN1650 40C1:33
Aspergillus nigerATCC 16404221ItalyEN1657 10C1:25
Aspergillus nigerATCC 16404221ItalyEN1657 30C1:25
Botrytis cinereanot specified167Canadalaboratory own1:100
Candida albicansStrain IFO 159421Japanlaboratory own1:1600
Candida albicansStrain NCTC 317922Englandlaboratory own1:100
Candida albicansLMFL 98597PortugalAFNOR NF T 72-2011:100
Candida albicansgbl 648151USAEPA1:100
Candida albicansATCC 10231158EnglandEuropean Suspension Test1:33
Candida albicansCaFH69/a222EnglandEN1650 20C1:40
Candida albicansATCC 10231221ItalyEN1657 10C1:33
Candida albicansATCC 10231221ItalyEN1657 30C1:33
Candida albicansATCC 10231299GermanyEN1657:20161:67
Colletotrichum coccodesnot specified167Canadalaboratory own1:100
Didymella bryoniaenot specified167Canadalaboratory own1:100
Epicoccum nigrumnot specified91New Zealandlaboratory own1:100
Fusarium moniliformeATCC 1005273USAEPA1:50
Fusarium oxysporumnot specified167Canadalaboratory own1:100
Fusarium solaniStrain F88921Japanlaboratory own1:400
Fusarium solaninot specified167Canadalaboratory own1:100
Geotrichum cutaneumStrain M#49-1121Japanlaboratory own1:25
Malassezia pachydermatisNCPF 3667166Englandpr EN16571:100
Microsporum canisStrain S294A21Japanlaboratory own1:6400
Penicillium oxalicumnot specified167Canadalaboratory own1:100
Phomopsis sclerotioidesnot specified167Canadalaboratory own1:100
Pithomyces chartarumnot specified91New Zealandlaboratory own1:400
Pyrenochaeta lycoopersicinot specified167Canadalaboratory own1:100
Pythium aphanidermatumnot specified167Canadalaboratory own1:100
OrganismStrain
(where stated)
Ref. NoCountryCommentsPass Dilution(s)/ Concentration(s)
Rhizoctonia solaninot specified167Canadalaboratory own1:100
Saccharomyces cerevisiaeScFH68/a222UKEN16501:40
Sclerotinia sclerotiorumnot specified167Canadalaboratory own1:100
Thielaviopsis basicolaIsolate #294 / #295160Canadapoison agar test1:500
Trichophyton mentagrophytesStrain NCPF 33575EnglandEPA1:300
Trichophyton mentagrophytesATCC 9533119USAEPA1:50
Trichophyton verrucosumStrain M#912-1221Japanlaboratory own1:6400
Trichosporon cutaneumM#81921Japanlaboratory own1:50
Verticillium dahliaenot specified167Canadalaboratory own1:100

 

Virkon™S är det mest väl dokumenterade desinfektionsmedlet som finns tillgängligt.

Det har visat sig vara effektivt i mer än 600 studier som genomförts i enlighet med gällande EU-standarder.

 

Det säkraste desinfektionsmedlet för människor, djur och miljön.

Virkon™S är en syrebaserad kemi som innehåller enkla oorganiska salter och organiska syror

Det aktiva innehållet är uppdelat i olika miljövägar, i jord och vatten, i naturligt förekommande ämnen; salt, syre och kalium.

De organiska ingredienserna klassificeras som snabbt nedbrytbara enligt OECD och EU och lämnar inga rester i miljön.

 

Det har inte skett någon registrerad resistensutveckling under åren på Virkon™S!


32423