Avian Influenza (AI)

Avian Influenza (AI)

Avian Influenza (AI) eli lintuinfluenssa on yksi vakavimmista taudeista, joka voi tarttua siipikarjaamme. Se voi aiheuttaa äkillisiä tautipesäkkeitä, joissa on korkea kuolleisuus ja sen nopea leviäminen saa aikaan tuhoisia seurauksia siipikarjatuotannolle ja taloudelle. Kaikki lintulajit ovat alttiita tartunnalle, mutta siipikarjasta pidetään kalkkunoita ja kanoja herkimpinä.

Katso luettelo PDF-muodossa – napsauta tätä.

Tartunnanaiheuttajat

Taudin aiheuttaa lintuinfluenssavirustyyppi A (AI), josta löytyy eri alatyyppejä. AI jaotellaan taudinaiheuttamiskyvyltään matala (LPAI) – ja korkeapatogeenisiin (HPAI) viruskantoihin. Ne on jaettu Hemagglutiniini (HA) ja Neuraminidaasi (NA) alatyyppeihin viruksen pintarakenteen perusteella, joista on eri yhdistelmiä. AI:stä käytetään esim. nimitystä H5N1 tai H7N.

Virus muuntuu helposti ja LPAI- tyypin influenssavirukset saattavat muuntautua HPAI-muotoon. AI voi joskus ylittää lajiesteet ja tartuntaa on tavattu muun muassa sioilla, kissoilla, minkillä ja ihmisillä. Ihmisen riski sairastua lintuinfluenssaan on kuitenkin pieni. Viimeksi Euroopassa todetut influenssatyypit H5N8 ja H5N6 eivät ole koskaan aiheuttaneet tautitapauksia ihmisillä.

Taudinkuva

LPAI-tartunnan oireet ovat usein lieviä ja epämääräisiä ja ne ilmenevät pääasiassa hengitys- ja ruoansulatuselimissä, sellaisina kuten yskä, ripuli ja heikentynyt yleistila. LPA I:ssä on lievästi kohonnut kuolleisuus sekä munintaongelmat. HPAI-tartunnan oireisiin kuuluu yleiskunnon heikkeneminen, ruokahaluttomuus, ripuli, päänalueen turvotus ja kuorettomat munat. Yleisin oire on kuitenkin äkillinen kuolema ilman aiempaa sairautta, kuolleisuus on keskimäärin 50–100 %.

AI-tartunnat

HPAI-virusta on liikkeellä siipikarjapopulaatioissa joissakin Aasian ja Afrikan osissa. Lintuinfluenssan taudinpurkauksia on kuitenkin esiintynyt muuttolintujen välityksellä epäsäännöllisin väliajoin kaikilla mantereilla. Ensimmäinen HPAI -tapaus tavattiin Pohjoismaissa vuonna 2006. Lokakuussa 2020 levisi Länsi-Eurooppaan uusi HPAI (H5N8), joka sai alkunsa Alankomaista. Ensimmäinen tapaus todettiin 6.11.2020 tanskalaisessa broilerin tuotannossa, jossa 25 000 eläintä jouduttiin hävittämään.

Tartuntatiet

AI voi tarttua yksilöön aiheuttamatta sairastumista. Yksilöstä tulee siten oireeton viruksen kantaja, joka voi siirtää viruksen terveeseen yksilöön, joko suoran kosketuksen kautta tai epäsuorasti (ks. alla oleva teksti).

Luonnonvaraiset linnut – erityisesti vesilinnut, kuten ankka ja lokki, ovat usein tartunnan oireettomia kantajia ja voivat levittää virusta.

Lintu saa AI-tartunnan nokkansa välityksellä syödessään tai juodessaan tai viemäristä suoraan suolistoon. Linnun infektion aikana virusta erittyy hengitysilmaan ja erityisen runsaasti ulosteisiin.

Tartunnan leviäminen luonnonvaraisten lintujen ja siipikarjan välillä voi tapahtua suoran kosketuksen kautta, esimerkiksi luomukanojen, joilla on mahdollisuus olla ulkona tai luonnonlintujen pääsy kanalaan. Tartunta voi levitä myös epäsuorasti, jos siipikarja joutuu kosketuksiin tartunnan saaneiden luonnonvaraisten lintujen ulosteiden tai eritteiden kanssa, esimerkiksi ilmanvaihdon, laitteiden, ajoneuvojen, saastuneen juomaveden tai likaisten/saastuneiden kenkien ja vaatteiden välityksellä.

Virus voi levitä siipikarjaan eläinten välisen suoran kontaktin, viruksella saastuneen rehun, veden, pölyn, kuljetusajoneuvojen, työvälineiden, ihmisen yms. välityksellä. Tartunnan leviäminen ilmateitse on mahdollista, mikäli parvet sijaitsevat lähellä toisiaan.

Seuranta ja rokotteet

Euroopassa on vuodesta 2003 lähtien ollut AI-viruksen vastainen seurantaohjelma, jossa ei ainoastaan siipikarjatiloja vaan myös luonnonvaraisia lintuja testataan säännöllisesti HPAI-taudin esiintymisen varalta. Havaittuja/epäiltyjä tartuntoja valvotaan EU:n yhteisellä valvontadirektiivillä, mikä tarkoittaa, että eläinlääkäri on vastuussa päätöksistä ja toimenpiteistä tartunnan leviämisen estämiseksi yhdessä maan vastuullisten viranomaisten kanssa.

Käytännössä tämä merkitsee sitä, että kaikki tartunnan saaneen parven eläimet on tapettava (ns. tila on karanteenissa ja kaikki tuonti ja vienti lopetetaan, kunnes se todetaan tartuntavapaaksi).

AI:ta vastaan on saatavilla rokotteita, mutta niitä ei saa käyttää EU:ssa, koska se vaikeuttaa taudin seurantaa.

Selviytyminen ympäristössä

Virus säilyy linnun/siipikarjan elimistön ulkopuolella tartuntakykyisenä hyvin, mikäli ympäristöolosuhteet ovat viileät ja kosteat. Tämä lisää saastuneen veden kautta tapahtuvaa tartuntavaaraa. Virus tuhoutuu nopeasti 70 o C:ssa.

Suojaa siipikarjasi infektiolta

Paras suoja lintuinfluenssan leviämisen estämiseksi parvissa on bioturvallisuuden korkea taso. On suositeltavaa vakiinnuttaa toimenpiteitä, joilla estetään tuotantosiipikarjan suora ja epäsuora kontakti luonnonvaraisiin lintuihin, niiden eritteisiin sekä kaikkien tilan kanssa kosketuksissa olevien huolellinen puhdistus oh desinfiointi. Esimerkkejä toimenpiteistä:

  • Estä lintujen pääsy sisään tukkimalla tuuletuskanavat tai muut reitit pienisilmäisellä verkolla.
  • Vaihda vaatteet ja kengät, kun tulet alueelle / tiloihin ja pese kätesi.
  • On suositeltavaa puhdistaa ja desinfioida tuotannossa käytettävät saappaat käyttökertojen välillä. Desinfioiva saapaskylpy 1% liuoksella Virkon S -liuoksella. Lue lisää täältä: https://virkons.fi/hakemus/jalkineet/
  • Tee selkeät rajat ja väliseinät “puhtaiden” ja “epäpuhtaiden” pintojen välille esimerkiksi vaatteiden ja kenkien vaihdon yhteydessä sekundaarisen saastumisen riskin vähentämiseksi. Älä kuljeskele kanalassa tarpeettomasti ja rajoita tilalla kävijöiden määrää.
  • Pidä kanalan ympäristö puhtaana kasveista. Desinfioi säännöllisesti sisäänkäynnin edusta 1% Virkon S -liuoksella.
  • Jos mahdollista, vältä eläinten ostamista ja myymistä.
  • Säilytä rehua niin, että linnuilla eikä jyrsijöillä ei ole pääsyä siihen.
  • Torju tuholaiset.
  • Puhdista ajoneuvot ja laitteet, jotka ovat olleet kosketuksissa siipikarjaan tai luonnonvaraisiin lintuihin, ja desinfioi ne sitten 1 % Virkon S -liuoksella ennen kuin ne tuodaan alueelle.

Lue lisää 1 % Virkon S -liuoksen käytöstä ja laimentamisesta täältä: https://virkons.fi/tietoa-meista/kaytto/

H2O

Koska virus selviää kauan saastuneessa vedessä, se on merkittävä epäsuoran AI-tartunnan levittäjä. On siksi suositeltavaa tarkistaa viemäröintijärjestelmä, jotta vältytään veden kertymiseltä alueelle, jossa virus voi saastuttaa ajoneuvot, saappaat ja laitteet, joiden kanssa se pääsee kosketuksiin. Koska ympäristössä olevan veden käsittelylle on käytännön rajoituksia, on siksi yksi tärkeimmistä toimenpiteistä desinfioida kaikki, mikä on kosketuksissa tuotantoon. Virkon S:n avulla desinfiointi on helppoa! Lue lisää desinfioinnista käyttöoppaastamme: https://virkons.se/om-virkon-s/desinfektionshandbok/

Kanala, jossa ei ole suljettua juomavesijärjestelmää ja joka sen vuoksi on tartuntavaarassa luonnonvaraisten vesilintujen saastuttamasta vedestä, on suositeltavaa puhdistaa vesijärjestelmänsä säännöllisesti Virkon S 1:200-liuoksella. Lue lisää siitä täältä: https://virkons.fi/tietoa-meista/kaytto/

Virkon S

Kuten edellä mainitussa testissä todetaan, puhdistus ja desinfiointi ovat tärkeä osa bioturvallisuutta, jotta voidaan minimoida patogeenien esiintyminen ympäristössä ja parvessa. Desinfiointiaineen valinta on ratkaisevan tärkeää, jotta se onnistuu. Aineen on oltava aktiivinen eri AI -kantoja vastaan, mutta sen tulee myös tehota muita siipikarjatauteja aiheuttaviin organismeihin. Virkon S on sen vuoksi päivänselvä valinta!

Virkon S:llä on dokumentoitu vaikutus useisiin eri taudinaiheuttajiin. Mitään muuta markkinoilla olevaa desinfiointiainetta ei ole dokumentoitu yhtä hyvin. Sen koostumus on ainutlaatuinen ja vaikuttaa todistetusti useimpiin lintuinfluenssakantoihin, mukaan lukien nykyinen H5N8 -kanta. Kosketusaika on 1 minuutti 10 C: ssa vain 0,05 %: n pitoisuudella! Testit on suoritettu eurooppalaisen testimenetelmän EN 14675 mukaisesti.

Stam Laimennusyksikkö Kosketusaika (minuutit)
H5N1 1:100 10
H7N1 1:800 5
H7N9 1:200 1
H9N2 1:1000 5
H7N9 1:600 10
H5N8 1:500 1

Toisin kuin muut desinfiointiaineet, jotka aktivoituvat alhaisessa lämpötilassa, kuten glutaraldehydin tai QAC, Virkon S on osoittautunut tehokkaaksi AI -virusta vastaan myös kylmemmissä ilmastoissa. Jäähdytysnesteen lisäys mahdollistaa tehon jopa – 20°C lämpötiloissa (lähde 1).

Virkon S:n dokumentoitu teho, turvallisuus ihmisille ja ympäristölle ja se, että sitä voidaan käyttää kaikkeen desinfiointiin, pinnoista ja juomavedestä ilmaan, tekee siitä optimaalisen AI-tartunnan välttämiseksi, sekä myös optimaalisen desinfiointiaineen, kun HPAI on tavattu. Virkon S: n erinomaisien ominaisuuksien ansiosta se mainitaan ainoana desinfiointiainemerkkinä, jota suositellaan arvostetussa AUSVETPLAN -julkaisussa (Australian Veterinary Emergency Plan).

Desinfiointia tulee aina edeltää perusteellinen puhdistus optimaalisen tuloksen saavuttamiseksi.

Källor:

  1. Guain et al. ”Enhanced inactivation of avian influenza virus at -20 oC by disinfectants supplemented with calcium chloride or other antifreeze agents”, Ca. J. of Vet.Reserch. 2015, 347-30)

32423