Nauta

Nauta

Ennen desinfiointia on aina tehtävä perusteellinen puhdistus!
A. Puhdista – on erittäin tärkeää poistaa esim. rasva. Käytä tehokkaasti rasvaa poistavaa eläinsuojan pesuainetta. Rasva huonontaa Virkon S:n tehoa. B. Tuuleta/kuivaa. C. Desinfioi. D. Huuhdo herkät materiaalit, kuten kumi, muovi ja galvanoidusta materiaalista tehdyt kalusteet.

 1. Eläinsuojan tyhjennys

Det är viktigt att gödsel och annat organiskt material körs bort eftersom gödsel och avfall innehåller stora mängder infekterat material och därför är en stor källa för infektion. Om ej gödsel avlägsnas omöjliggörs en effektiv rengöring och desinfektion.

 1. Kun nautakarja on siirretty, vie ruokintalaitteet, juottokaukalot, irrotettavat väliseinät, poikimiskarsinat jne. pois puhdistettavalta alueelta ja pane ne syrjään puhdistamista ja desinfiointia varten.
 2. Poista kaikki lanta, oljet ja jäljellä oleva rehu luudalla, talikolla tai mekaanisella kaapimella. Putkien ja johtojen päällä olevan pölyn voi imuroida.
 3. Vie kaikki lanta ja irtoaines lanta- tai kompostikasaan.
 1. Puhdistus ja pesu

Vaiheen 1 jälkeen on vielä jäljellä paljon infektoitunutta materiaalia. Pese siksi pois puhdistusainetta käyttäen seinille, lattialle, kattoon, ilmastointilaitteistoon, ilmanvaihtohormeihin ja kalusteisiin jäänyt lanta. Tämä varmistaa sen, ettei epätasaisille pinnoille, kuten betonille tai puulle, jää rasvaisia jäämiä. Pesu- ja puhdistusaineet vähentävät myös vedenkulutusta ja puhdistukseen kuluvaa aikaa jopa 60 %. Lisäksi sairauksien leviäminen jäteveden välityksellä vähenee.

 1. Käytä sopivaa eläinsuojan puhdistusainetta.
 2. Levitä puhdistusainetta reppuruiskulla tai painepesurilla. Aseta painepesuri pienelle paineelle (35 baaria). Käytä suositeltu määrä liuosta neliömetriä kohti.
 3. Aloita käsittely katosta, ja jatka sitä seiniä alas kohti lattiaa. Kiinnitä erityisesti huomiota nurkkiin ja muihin paikkoihin, joihin likaa kertyy, kuten tuulettimen hormeihin. Puhdistusta voi tarvittaessa helpottaa kaapimalla kuivuneen lannan pois.
 4. Jos mahdollista, anna pinnan kuivua ennen desinfiointia.
 1. Vesijohtojen ja varusteiden, kuten nippojen ja kuumavesisäiliöiden, puhdistus

Kaikki vesijärjestelmät sisältävät bakteereita ja viruksia ja erityisesti pääsäiliö, johon voi kertyä pölyä ja likaa. Tämä mahdollistaa sairauksien leviämisen eläinryhmästä toiseen, ellei bakteerien kasvua estetä.

Vesijohdot

 1. Sulje päähana ja tyhjennä järjestelmä kauimpana säiliöstä olevan venttiilin kautta.
 2. Puhdista vesisäiliö ja hydrofori, ja poista pohjalla oleva roska ja sakka.
 3. Täytä säiliö uudelleen vedellä ja lisää 1 kg Virkon S:ää 200 vesilitraa kohti (0,5 %) – anna seistä 30 minuuttia.
 4. Huuhtele järjestelmä puhtaalla vedellä, ja täytä koko järjestelmä sitten puhtaalla vedellä.
 5. Varmista ettei lika tai kalkki ole tukkinut suukappaleita, hanoja jne.
 6. Toista käsittelyä tarvittaessa, kunnes putkilinjat ovat aivan puhtaat.

Eläimet voivat olla eläinsuojassa vesijohtojärjestelmän desinfioinnin ajan.

 1. Siirrettävien kalusteiden puhdistus

Ennen puhdistusta pois siirrettävät kalusteet, kuten ruokintalaitteet, juottokaukalot, seinäkkeet jne. voivat kantaa taudinaiheuttajia. Ellei niitä puhdisteta tarkasti, vasta tilaan tuodut eläimet voivat saada tartunnan.

 1. Liota tai harjaa varusteet ammeessa tai pese ne painepesurilla pesu- ja puhdistusainetta käyttäen.
 2. Aseta kalusteet sellaiseen paikkaan, missä ne eivät voi infektoitua uudelleen.
 1. Desinfiointi

Sairauksia aiheuttavien organismien ja erityisesti virusten määrä on puhdistuksen ja pesun jälkeen edelleen niin suuri, että ne uhkaavat nuoria ja vasta tilaan tuotuja eläimiä. Jotta sairaudet pysyisivät tehokkaasti hallinnassa, on käytettävä laajavaikutteista desinfiointiainetta, joka tehoaa viruksiin, bakteereihin, hiivoihin, homeisiin ja muihin sairautta aiheuttaviin organismeihin. Infektioketjun katkaisemiseksi on tärkeää kostuttaa kaikki pinnat kunnolla desinfiointiaineella.

Käytä 1-prosenttista Virkon S ‑liuosta.

 1. Levitä 0,2 litraa liuosta neliömetrille.
 2. Tee se käyttäen reppuruiskua tai painepesuria 35 baarin paineella ja 45º:n sumutinsuukappaletta.
 3. Käsittele erityisen huolellisesti kulmat, halkeamat, liitokset ja huokoinen materiaali, kuten puu ja betoni, joissa voi olla infektoitunutta materiaalia.
 4. Aloita käsittely katosta, ja jatka sitä seiniä alas kohti lattiaa.
 5. Anna pintojen kuivua ennen kuin varusteet asetetaan takaisin paikalleen.
 1. Sumutus

Kun eläinsuoja on kunnolla puhdistettu ja desinfioitu, voidaan asettaa kaikki irtokalusteet paikalleen ja uudet pehkut lattialle. Pehkujen mukana mahdollisesti tulleiden tartuntojen ehkäisemiseksi ja hankalapääsyisten paikkojen desinfioimiseksi tila pitää sumuttaa.

 1. Käytä 1-prosenttista Virkon S ‑liuosta. Sumuta hyvin hienoa sumua painepesurilla tai mekaanisella sumuttimella kohti kattoa.
 2. Käytä 1 litra laimennettua liuosta 100 kuutiometriä kohti.

Virkon S ‑sumutus on yhtä tehokasta kuin perinteinen aldehydisumutus mutta vaarattomampaa. Eläimet voi tuoda heti sumutuksen jälkeen tiloihin, jotka on käsitelty Virkon S:llä. Bakteerit ja virukset ovat kuolleet, eikä valmisteen käyttöön liity kemiallista vaaraa.32423