Dokumentointi

Dokumentointi

JUOMAVESI

Rapport Newcastle Disease -VirkonS 0,5%
Rapport 227 Salmonella, campylobakter og MRSA
Rapport 227 Salmonella, campylobakter og MRSA

 

 

 

 

 

SIKA

Rapport 194 MRSA
Rapport 220 MRSA
Rapport 209 MRSA
ASF test result
ASF testresultat: 5 minutter ved 0,5% opløsning.
Virkon®S er dokumenteret effektiv mod Afrikansk Svinepest ved forskellige opløsninger.

NAUTA

Virkon®S er testet og dokumenteret effektiv overfor Infektiøs Bovin Rhinotracheitis(IBR)/ Bovin Herpesvirus 1 (BHV-1) med en 1% opløsning.
Rapport 227 Salmonella, campylobakter og MRSA
Rapport 227 Salmonella, campylobakter og MRSA

LÄMPÖTILA

VirkonS stabilitet ved minus 10 grader og bakteriologisk effekt ved 0 grader celsius
VirkonS effektivitet rapport ved 5 grader med 1% opl. mod A. pleuropneumonia
Virkon S mod Afrikansk Svinepest Virus (ASFV) i 1:500 vandopløsning, ved 10 grader i 5 minutter.

32423